N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים ילין ויאיר גולן

הבחירה של מיכל שמיר

חיים ילין, הדמות שמסמלת יותר מכל את העוטף. הוא איש מדהים, צנוע עם הרבה מאוד עשייה. יאיר גולן היה בין הראשונים לצאת לאזור הזוועות ולנהל קרבות.