N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טל ליבוביץ

הבחירה של שירי קימל

בימים הראשונים של המלחמה הוא התארגן תוך שבוע עם פוד טראק של שאוורמה חמה ונסע במשך 20 ימים רצופים לבסיסים ברחבי הארץ, כולל שטחי כינוס, ופינק לוחמים שהיו מופתעים ונרגשים מהמחווה. הפוד טראק הגיע לכל רחבי הארץ - מהחרמון אל האלפיניסטים ועד עזה תחת התראות ואזעקות. שאוורמה חמה, פיתה חמה ותוספות מפנקות, שתיה ועוגות. זה היה מרגש ואף עצוב - חייל שהצטלם איתו נהרג יומיים לאחר מכן. על ההרתמות המהירה וההשקעה הגדולה, על הרצון להגיע לכל חייל בלי פחד ועל הידיעה ששמחת חיילים.