N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביבית בת ציון פינטו

הבחירה של רז ישראל פינטו

לכבוד אישתי היקרה שהייתה בבית 4 חודשים כשהייתי במילואים, כולל בחודש התשיעי להריונה. שניה לפני הלידה השתחררתי. ולכבוד ילדיי הנשמות הטובות שנתנו גיבוי לאבא שלהם (מ"פ במערך המילואים של משמר הגבול): שלו בן 8, הדס בת 7, דוד בן 3 וליבי בת חודשיים.