N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רון שרף

הבחירה של גילי יונתן

אחד ממקימי ארגון אחים לנשק שמתנדביו הצילו חיים רבים ב-7.10 ודאגו למרכז תרומות אשר סיפק לכל המפונים והמילואימניקים מים, אוכל, וציוד לאחר ה-7.10.