N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמית גור

הבחירה של אתי גואטה

עמית גור קצינה במג"ב, אמא מניקה לתינוקת, הרגה מחבלים הצילה את סהר קצין צנחנים. קראתי, שמעתי וראיתי את הסיפור שלה. יש עוד כמה עשרות כמוהה. את המשואות השנה לפי דעתי צריך לתת לכל גיבורי ה-7.10. רק להם! כל השאר ימתינו לשנה אחרת. בשורות טובות ישראל.