N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הגששים הבדואים באוגדת עזה

הבחירה של אליסה הראל

קומץ של לוחמים שהגנו בגופם על בסיס רעים. בזכותם הרבה חיילים ניצלו (בינהם הבן שלי) והרבה מחבלים חוסלו. גבורתם ואומץ ליבם בלחימה היו פשוט יוצאי דופן. מגיעה להם הוקרה מהמדינה ותודה ענקית מאיתנו. אני אישית רוצה להודות לכל אחד מהם, תודה שהייתם שם, תודה שנלחמתם, תודה שהחזרתם לי את בני… תודה!