N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כפיר ביבס

הבחירה של יואב ידגר

משום שלא נתפס שכבר מעל ל-200 יום התינוק המתוק הזה חטוף בעזה. אני אישית מתחבר עליו יותר מכל חטוף בעזה 🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️