N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של אבנר שוחט

התארגנות אזרחית למופת, שחילצה אנשים מהעוטף בימים הראשונים ואחר כך סייעה לחקלאים ולמפונים, והמשיכה לתמיכה במילואימניקים שהשתחררו.