N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נועם לניר

הבחירה של שירלי הולנדר

בתום הטבח הורגש שהמדינה נכנסה להלם. במקום בו היה קושי להניע את המערכות והבירוקרטיה תפסה מקום, נועם לניר נכנס לתמונה. הוא הקים מיד קבוצות לכל צורך שהתעורר ונתן מענה מיידי ובאופן מעורר השתאות. תרם ממרצו, תקציבו וזמנו. עושה רושם שהאזרחים הם אלה שגישו במיידי סיוע מכל סוג שהוא. אשרינו שיש לנו אזרחים שאכפת להם עדיין ורוח ציונית שורה עליהם.