N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחל אדרי מאופקים

הבחירה של לאה רבינסקי

כי בקור רוח שאין שני לו, רחל הצילה את חייה ואת חיי בעלה, כשחמישה מחבלים מחזיקים אותה ואת בעלה כבני ערובה. בקור רוח היא הגישה להם אוכל ובאותו קור הרוח סימנה את כמות המחבלים בבית. רחל היא דוגמא לגבורה יהודית אמיתית. אני מאחלת לה בריאות ואריכות ימים.