N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של עומר סוקול

אחים לנשק היו ממובילי המחאה נגד המהפכה המשפטית וכינון הדיקטטורה. לאחר שואת ה-7.10 היו הראשונים לשים הכול בצד, להתייצב ולהקים חמ"ל מתנדבים ענק. כל זה בזמן שאזרחי ישראל הופקרו שוב ושוב על ידי ממשלת החורבן.