N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בונות אלטרנטיבה

הבחירה של לי הופמן אגיב

נלחמו למען ההכרה העולמית בפשעים נגד האנושות שביצעו חמאס מה-7.10, נאבקות למען השבת החטופות והחטופים, הקימו עשרות חמ״לים ברחבי הארץ ופעלו ללא הרף למען אזרחיות ואזרחי ישראל.