N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הנוער העובד והלומד

הבחירה של נוגה אוזן

על הרתמות חסרת תקדים מאז תחילת המלחמה, להיות איפה שהעם צריך - במלונות המפונים ובכל מקום בארץ, להכשיר מדריכים מהמלונות עצמם, להדריך את ילדי המלון. מלח הארץ!