N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ח"כ חילי טרופר

הבחירה של רוני ויס

דוגמה ומופת למנהיגות אמיתית. ב 7.10 יצא להגן על מדינתו. מקפיד על שיח מאחד ומקרב, דבר שאינו מובן מאליו בימים אלו.