N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של ליטל זנד

הבן אדם הכי נאמן שיש למדינה, מסור להסברה בצורה לא רגילה, אוהב את המולדת ועוסק בזה לילות כימים.