N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של דליה מור

יוסף חדאד משקיע רבות בהסברה מאז פרוץ המלחמה, בארץ ובחו"ל והכול בהתנדבות. ההסברה של יוסף חדאד היא בכמה שפות והוא בעל ידע בהיסטוריה. על כך הוא הגיבור שלי.