N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

המתנדבים במתפרה של הצבא

הבחירה של בת שבע בלסי

מתחילת המלחמה עד היום אני מתנדבת לתפור לחיילים וכן יש עוד הרבה, אולם מעטים שהתמידו עד היום להגיע לעבוד לפחות פעם-פעמיים בשבוע. אנחנו עושים זאת באהבה, עם תחושת שליחות למען החיילים. מאחלת לחיילנו עוז ותקווה.