N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כל הנשים והגברים שב-7 באוקטובר קמו והתגייסו למען עם ישראל

הבחירה של יצחק יעקובוביץ

הרוח, האומץ והאחדות. זו המשואה שלי לכבודם.