N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של שאול דקר

התגייסות הארגון בזמן אפס למתן סיוע לוגיסטי ליישובי עוטף עזה הייתה מעוררת השראה וביטוי עמוק לערבות ההדדית.