N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי שינדלר

הבחירה של גל יפה

אבי מנהל משרד עורכי דין מצליח בירושלים ועלה על מדים ללא היסוס ברגע שהתחילו השמועות ב-7 באוקטובר. מאז, הוא במילואים במשרה מלאה, המשרד שלו ממשיך בפעילות בעיקר בכדי לתמוך בפצועי המלחמה, וביחידה שלנו אבי הקים במהלך המלחמה את המערך הכי חשוב שיכול להיות לכל יחידה - מערך התמיכה במשפחות. ללא המערך הזה והרוח שהוא נותן למשפחות שלנו בעורף, לא היה לנו גב להמשיך בלחימה בחזית. דוגמא ומופת לכל יחידה מבצעית אחרת.