N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דביר ארובס מפקד תחנת שדרות

הבחירה של דני אילוז

גילה אומץ לב ומנהיגות במהלך השבעה באוקטובר, במלחמה עיקשת להציל את שוטריו הנצורים בתחנת שדרות.