N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ישראל שומר

הבחירה של נועם דגני

הוא היה בחופשה בקיבוץ כפר עזה, בית מגוריו, יצא והגן על משפחתו ועל הקיבוץ בעזרת סכין בלבד ועשה מעשה שלא יישכח.