N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק על כל שלוחותיהם

הבחירה של עירית דורון

הארגון האזרחי הגדול והעצום שברגע אחד הפך לארגון ההצלה הלאומי, כשכל מוסדות הממשלה לא תפקדו. החל מ-7.10, עסקו בהצלת חיים אמיתית, חילוץ אנשים מבתיהם תחת אש, נתנו פתרונות לכל מצוקה של המפונים, הניצולים, השורדים, החקלאים. כבר למעלה מחצי שנה מנהלים את העורף ונחלצים לעזרה בכל צורך וצרה.