N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ניר דבורי

הבחירה של אסנת ווג

כתב צבאי שלא משנה מה, תמיד שם ואומר את האמת. אני מעריצה אותו מעריכה אותו. הוא איש השנה בעייני, כבר כמה שנים טובות.