N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחל אדרי מאופקים

הבחירה של רבקה בכר

‏ב-7 באוקטובר רחל הפגינה אומץ בלתי נתפס כשמחבלים שפרצו לביתה ואיימו עליה עם חמישה רוטווילרים. היא לא פחדה והצילה את עצמה ואת בעלה עם הכוח הכי חזק שיש לכל אישה, כוח הבידול. רחל מהווה דוגמא לכל עם ישראל על תושיה, צחוק אהבה והערכה לכוחות הביטחון האלופים והאלופות שלנו. יש גם לציין שרק על העוגיות שלה מגיע פרס ישראל, הם א״א. תודה רבה💙