N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של לירז יחזקאל כהן

אני ממליצה על יוסף מאחר והוא תורם כל כל הרבה למדינה הזו, במיוחד בתחום ההסברה, אך גם לחיבור בין ערבים לבין יהודים. הוא טס ברחבי הארץ והעולם ומסכן את חייו למען המדינה. במלחמת לבנון השניה הוא נלחם למען המדינה ונפצע.