N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אורנה ורונן נאוטרה

הבחירה של מתן גץ

אורנה ורונן נאוטרה הם הוריו של החטוף עומר נאוטרה. הם גידלו וחינכו את עומר בניו-יורק, כשציונות בוערת בהם. הם עודדו את עומר להגיע לארץ למכינה קדם צבאית ולגיוס ליחידה קרבית בצבא, תוך שהוא נמצא בארץ על תקן חייל בודד. על אף המרחק, המשיכו לעודד אותו למצוינות וכך יצא עומר לקצונה. באוקטובר 7, נלחם עומר עם חייליו בקרב מעטים מול רבים בלתי אפשרי. עומר תמיד סגר שבתות, רצה לתרום ככל הניתן ולא מפתיע שהשבת השחורה פגשה את המשמרת שלו. מאז חטיפתו לעזה, פועלים רונן ואורנה ללא לאות לשחרורם של כל החטופים. כאזרחים אמריקאיים, הם מחברים את הפוליטיקאים האמריקאיים, הנשיא, סגניתו ומזכיר המדינה למאמצי השחרור ומתווכים בפועל בינם לבין נציגי ממשלת ישראל. אורנה, המגיעה מבית דתי, מקפידה בפועלה לאחד בין דתיים לחילונים, לשלב באירועי העצרת תפילות מתוך חתירה לאחדות העם וקירוב הלבבות. עומר עדיין חטוף בעזה, אבל רונן ואורנה לא מתעייפים וממשיכים לפעול למען השבת בנם וכל החטופים. לתפארת מדינת ישראל.