N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חנוך דאום ואשתו אפרת

הבחירה של אדווה כץ

מתחילת המלחמה פעל חנוך רבות למען החיילים. הוא דאג להסדרי הסעה לבתיהם, לתרומות, לעזרה בקיום חתונות, הלך לבקר פצועים בבתי החולים ובשיקום.כמו כן הוא דואג לעזרה במציאת עבודה, לקבלתם חזרה של המילואימניקים ללימודים ומזמין אותם להופעותיו. תרומתו למען החיילים כולם נמשכות עד עכשיו!