N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יובל הדרי

הבחירה של דפנה מנשה

הקימה את עמותת "ואהבת" שמסייעת לחיילים פצועים ומשפחותיהם. עושה עבודה מדהימה.