N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שי גראוכר

הבחירה של רון אלגרבלי

מה היינו עושים בלעדיו בתקופה האחרונה? כמה אור ושמחה שפך עלינו וגם תקווה!