N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דב קוזניצוב, מנכ״ל אגודת מי בקעת הירדן

הבחירה של עידית אלבז

דב קוזניצוב, שהיה מהנדס המים של החטיבה להתיישבות, פרש מהחטיבה והקים לפני כ-25 שנה את אגודת "מי בקעת הירדן". מאז, ביזמות, בכישרון וגאונות ביסס מפעל מים חסר תקדים, המייצר כיום למעלה מ-30 מליון קוב בשנה ומאפשר את שגשוג ענף התמרים בבקעת הירדן, שהוא הגדול ביותר בעולם. ענף התמרים מפרנס אלפי משקים פרטיים ואגודות של יישובים. בכך תורם דב לביסוס החקלאות וההתיישבות בבקעת הירדן, כפי שתיארתי, באופן יוצא דופן וחסר תקדים. עשייתו במישור הלאומי - ראוייה לשבח.